Finalistes de l'edició actual

(Espectacles estrenats el 2021)

Novaveu (V)

Aquellas que no deben morir

La Infinita de l’Hospitalet, Antic Teatre i Festival TNT

Cry babies

The Followers

Hermafrodites a cavall
o la rebel·lió del desig

Col·lectiu Que no salga de aquí

Lázaro

LEAMŎK