Finalistes dels XXII Premis de la Crítica (any 2019)

Arts de Carrer (V)

El Caminar

Cia. 1+ (1+1) amb direcció de Ricard Soler Mallol

Peix

Hotel Iocandi

Pinkfish

Ana Borrosa