Finalistes de l'edició actual

(Espectacles estrenats el 2022)

Arts de Carrer (VIII)

NEST
de SARAU / Marie Gyselbrecht

Festival Sismògraf, Plataforma HOP i Danseu Festival

Poi

Cia. D’es Tro

Reverse

Johannes Bellinkx